Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Rewitalizacja

 

 

 

 

 

Projekt :

 „ Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskigo  na lata 2014-2020,  Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne – Wsparcie dotacyjne, Poddziałanie  8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent :

Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Partner:

             Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach, ul. Młodzieżowa 35       

             89-604 Chojnice

Opis, planowane efekty:

           Celem projektu jest przeprowadzenie remontu w 20 budynkach   z tego obszaru, wraz z ich najbliższym otoczeniem położonych
przy ul. Warszawskiej, Łanowej, Spółdzielczej, Drzymały, Budowlanych.

Kompleksowy remont  klatek schodowych .

Dotyczy następujących  budynków:

 Budowlanych 2, 3, 5, 6, 7, Drzymały 1, 2, 3, 5, 9, 10, 28, Łanowa 3-5, Łanowa 11-13, Spółdzielcza 2, 5,  Warszawska 19, 21, 23,  29.

- Osuszanie , naprawa i wykonanie izolacji ścian fundamentów.

Dotyczy następujących  budynków:

 Warszawska 19, 21, 23.

- Zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia budynku mieszkalnego.

Dotyczy  następujących  budynków :

Budowlanych 2, 3, 5, 6, 7, Drzymały 1, 2, 3, 5, 9, 10, 28, Łanowa 3-5, 11-13, Spółdzielcza 2, 5,  Warszawska 19, 21, 23, 29,

- Remont dachu i  jego elementów

Dotyczy następujących  budynków:

Drzymały 5 ( remont kominów i wymianę obróbek blacharskich ), Warszawska 19 ( wymiana poszycia dachowego, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich)

Przeprowadzone inwestycje będą miały ogromny wpływ:

 • na estetykę  otoczenia mieszkańców,
 • poprawią jakość warunków życia lokalnej społeczności,
 • bezpieczeństwo,
 • wzmocnienie więzi społecznych,
 • na walory funkcjonalne,
 • pozytywne emocje mieszkańców.

 

Projekt -  koszty

Całkowity koszt realizacji  projektu :     

 • 9 427 737,51 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne

 • 9 342 277,51

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich

 • 5 137 524,10  PLN

Współfinansowanie ze środków budżetu państwa

 • 934 095,28 PLN

Wkład własny

 • 3 270 658,13 PLN

Partner – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach - koszty

Wydatki podlegające zasadom pomocy publicznej

Wartość ogółem

 • 2 167 000,00 PLN

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich

 • 501 330,73 PLN

Współfinansowanie ze środków budżetu państwa

 • 216 669,27 PLN

Wkład własny

 • 1 449 000,00 PLN

 

Czas realizacji : do 31.03.2021 r.