Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Osiedle Drzymały

Kierownik: Alicja Just  52 - 3344243
Administrator: Violetta Buszek 52 -3344244
 
Biuro ul. Łanowa : 52 - 3344247 Marcin Truderung