Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Informacje
powrót
Informacja dodana: 2020-05-05

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków SM

Zgodnie z art. 90 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2020 poz. 568 ) zwołanie Walnego Zgromadzenia będzie możliwe dopiero w terminie 6 tygodni po ustaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Pliki do pobrania:
 Projekty uchwał