Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Informacje
powrót
Informacja dodana: 2012-05-22

Informacja o zmianie podzielników kosztów C.O.

 
 
Szanowni Państwo,
 
PODZIELNIKI KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
 
 

W miesiącu maju rozpoczęła się w zasobach naszej Spółdzielni wymiana podzielników kosztów centralnego ogrzewania. Dotychczasowe podzielniki wyparkowe (cieczowe) zostaną zastąpione przez podzielniki elektroniczne z radiowym odczytem.

Zalety stosowania podzielników elektronicznych i cechy wyróżniające je od podzielników wypadkowych to min.:

-       pewność 100% odczytów,

-       odczyt dokonywany zdalnie, bez wchodzenia do mieszkania, budynku – sfera prywatności użytkownika jest zachowana,

-       znaczne skrócenie terminów odczytów i możliwość szybszego otrzymania rozliczeń,

-       nie jest potrzebne uzgadnianie terminu odczytu, nie ma problemu z dostępem do urządzeń (podzielników) podzielników osobami nieobecnymi,

-       nie ma potrzeby szacowania zużycia dla użytkowników nieobecnych podczas odczytów lub mieszkań czasowo nie użytkowanych,

-       eliminacja dokumentu typu: „kwit odczytowy”,

-       całkowita eliminacja błędów mogących powstać przy ręcznym wpisywaniu wyników odczytów,

-       możliwość dokładnego odczytu i porównania zużycia i kontroli wskazań na wyświetlaczu podzielnika.

 

Ponadto podzielniki elektroniczne z radiowym odczytem są zasilane baterią umożliwiającą prawidłowe rozliczenie kosztów przez okres 10 lat, posiadają potwierdzenie o nieszkodliwości sygnału radiowego dla lokatora, są zabezpieczone przed próbą manipulacji i demontażu. Podzielniki elektroniczne po zaprogramowaniu zapobiegają rejestracji zużycia w tzw. okresie letnim (przy wyłączonych grzejnikach).

System rozliczeniowy oraz odczyty kontrolne i dostęp do ich wyników umożliwi analizę zużycia, porównania, prognozowanie zaliczek i prowadzenie odczytów.

 

Terminy montażu podzielników zostały podane w ogłoszeniach umieszczonych przy wejściach do budynków. W każdym budynku zostaną określone dwa terminy montażu w różnych godzinach. Uprzejmie prosimy o obecność mieszkaniach w podanych terminach. Każda grupa monterska posiada upoważnienie podpisane przez Zarząd Spółdzielni. Jest upoważniona do odczytu, demontażu podzielników wyparkowych, inwentaryzacji grzejników, montażu podzielników elektronicznych i otrzymania potwierdzenia montażu przez osoby przebywające w mieszkaniu. Prosimy o obecność podczas montażu osoby posiadające tytuł prawny do lokalu lub osoby pełnoletnie upoważnione do potwierdzenia montażu. Otrzymacie również Państwo od montażystów informacje w formie papierowej o zainstalowanych podzielnikach.

 

W przypadku nie zainstalowania podzielników kosztów centralnego ogrzewania z powodów zależnych od użytkownika lokalu, koszty centralnego ogrzewania przypadające na dany lokal będą oszacowane zgodnie z „Regulaminem rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej” obowiązującym w Spółdzielni. Treść regulaminu dostępna jest w biurze oraz zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni.

 
Finansowanie wymiany podzielników
 

Mieszkańcy nie dokonują żadnych wpłat z tytułu wymiany podzielników podczas ich montażu. Spółdzielnia również nie wymaga jednorazowych wpłat od mieszkańców. Zgodnie z zawartymi umowami koszty wymiany podzielników zostały rozłożone na 10 rat płatnych raz w roku, po otrzymaniu rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania. Dotychczasowa opłata tylko za usługę rozliczeniową podzielników wyparkowych wynosiła 9,59 zł. brutto za 1 podzielnik rocznie. Nowa opłata w wysokości 8,00 zł. (+ wskażnik GUS) brutto za 1 podzielnik rocznie, obowiązująca od następnego rozliczenia będzie zawierała spłatę ratalną podzielników elektronicznych oraz za usługę rozliczeniową. Np. dla mieszkania 2-pokojowego z 4 podzielnikami opłata będzie wynosiła 32,00 zł. rocznie (spłata podzielników i usługa rozliczeniowa).

Kwota 20,50 zł, za 1 grzejnik zostanie pobrana przy rozliczeniu minionego okresu grzewczego na kwotę ta składają się:

  • 6,77 zł – rozliczenie starego okresu grzewczego
  • 13,73 zł – demontaż starego podzielnika wyparkowego, utylizacja środków chemicznych z kapilar, inwentaryzacja grzejników, montaż i programowanie podzielnika elektronicznego.
 
Dodatkowa informacja dot. grzejników
 

Informujemy, iż nielegalne grzejniki dodatkowo zamontowane na tzw. świecach w łazienkach będą również zinwentaryzowane oraz zamontowane zostaną na nich podzielniki.

 
Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni
 
Pliki do pobrania:
 Opis podzielnika elektronicznego