Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Lokale mieszkalne
powrót

Zapytanie ofertowe nr 6/2020-wyniki

                                                                                                   Chojnice, 30.10.2020 r.

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej dziękuje niżej  wymieniony firmom za udział  w zapytaniu ofertowym
nr 6/2020 i informuje o wynikach:

Dotyczy części nr 1
W ramach postępowania wpłynęły 2 oferty złożone przez :

 • Bogusław Szyca Zakład Usługowy – Usługi Drogowe Racławki 4A 89-620 Chojnice.
  Data wpłynięcia: 30.10.2020r.
  Cena oferty: 59 499,77 PLN - Oferta została wybrana
 • Spółdzielnia Socjalna Czersk ul. Dworcowa 15, 89-650 Czersk

            Data wpłynięcia: 30.10.2020r.
            Cena oferty: 61 937,80 PLN – Oferta nie  została wybrana
Dotyczy części nr 2

W ramach postępowania wpłynęły 2 oferty złożone przez :

 • Bogusław Szyca Zakład Usługowy – Usługi Drogowe Racławki 4A 89-620 Chojnice.
  Data wpłynięcia: 30.10.2020r.
  Cena oferty: 99 992,08 PLN – Oferta nie została wybrana
 • Spółdzielnia Socjalna Czersk ul. Dworcowa 15, 89-650 Czersk

            Data wpłynięcia: 30.10.2020r

            Cena oferty: 46 670,00 PLN – Oferta  została wybrana

Dotyczy części nr 3

W ramach postępowania wpłynęły 2 oferty złożone przez :

 • Bogusław Szyca Zakład Usługowy – Usługi Drogowe Racławki 4A 89-620 Chojnice.
  Data wpłynięcia: 30.10.2020r.
  Cena oferty: 74 994,51 PLN – Oferta nie została wybrana
 • Spółdzielnia Socjalna Czersk ul. Dworcowa 15, 89-650 Czersk

            Data wpłynięcia: 30.10.2020r

            Cena oferty: 55 980,00 PLN – Oferta  została wybrana

Dotyczy części nr 4

W ramach postępowania wpłynęły 2 oferty złożone przez :

 • Bogusław Szyca Zakład Usługowy – Usługi Drogowe Racławki 4A 89-620 Chojnice.
  Data wpłynięcia: 30.10.2020r.
  Cena oferty: 54 991,60 PLN – Oferta nie została wybrana
 • Spółdzielnia Socjalna Czersk ul. Dworcowa 15, 89-650 Czersk

            Data wpłynięcia: 30.10.2020r

           Cena oferty:40 920,00 PLN – Oferta  została wybrana

Pliki do pobrania:
 informacja.doc