Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Lokale mieszkalne
powrót

Zapytanie ofertowe 5/2020 - wyniki

                                                                                                   Chojnice, 27.10.2020 r.

 

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej dziękuje niżej  wymienionej firmie za udział 

w postępowaniu ofertowym nr 5/2020 i informuje o wynikach:

 

Dotyczy części nr 1

W ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta.


Dotyczy części nr 2
W ramach postępowania wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez :
Firma Remontowo Budowlana „Mar Vinci” Mikołaj Markowski ul. Spokojna 7, 89-606 Charzykowy
Data wpłynięcia: 23.10.2020r.
Cena oferty: 49 402,87 PLN

Oferta została wybrana
Dotyczy części nr 3

W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta złożona przez :

Firma Remontowo Budowlana „Mar Vinci” Mikołaj Markowski ul. Spokojna 7, 89-606 Charzykowy

Data wpłynięcia : 23.10.2020 r.
Cena oferty: 23 905,71 PLN.

Oferta została wybrana

Dotyczy części nr 4

W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta złożona przez :
Firma Remontowo Budowlana „Mar Vinci” Mikołaj Markowski ul. Spokojna 7, 89-606 Charzykowy

Data wpłynięcia: 23.10.2020r.
Cena oferty: 23 905, 71 PLN

Oferta została wybrana

Dotyczy części nr 5

W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta złożona przez :
Firma Remontowo Budowlana „Mar Vinci” Mikołaj Markowski ul. Spokojna 7, 89-606 Charzykowy

Data wpłynięcia : 23.10.2020 r.

Cena oferty: 25 469,47 PLN.

Oferta została wybrana

Dotyczy części nr 6

W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta złożona przez :
Firma Remontowo Budowlana „Mar Vinci” Mikołaj Markowski ul. Spokojna 7, 89-606 Charzykowy

Data wpłynięcia : 23.10.2020 r.

Cena oferty: 35 858,65 PLN.

Oferta została wybrana