Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Lokale mieszkalne
powrót

Zapytanie ofertowe nr 4/2020 - wyniki

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje o wynikach postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 4/2020

1. Wykonanie remontu klatek schodowych (8 części) :

  1. Roboty tynkarsko –malarskie, elektryczne:

Część 1: ul. Łanowa 11-13 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 11

            W ramach postępowania wpłynęły 2 ważne oferty złożone przez :

           Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice
           Data wpłynięcia: 25.09.2020r.

           Cena oferty: 85154,65 PLN.

           Okres gwarancji: 60 m-cy

           Liczba pkt.: 94,22

          Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, ul.Zawadzińskiego 14,89-650 Gotelp

           Data wpłynięcia: 24.09.2020r.

           Cena oferty: 79004,70 PLN.

           Okres gwarancji: 60 m-cy

           Liczba pkt.:100

           W związku z powyższym, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

            Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, ul.Zawadzińskiego 14,89-650 Gotelp

Część 2: ul. Łanowa 3-5 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 12;

W ramach postępowania wpłynęły 2 ważne oferty złożone przez :

           Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice
           Data wpłynięcia: 25.09.2020r.

           Cena oferty: 90207,01 PLN.

           Okres gwarancji: 60 m-cy

           Liczba pkt.: 100

          Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, ul.Zawadzińskiego 14,89-650 Gotelp

           Data wpłynięcia: 24.09.2020r.

           Cena oferty: 96001,31 PLN.

           Okres gwarancji: 60 m-cy

           Liczba pkt.:95,17

           W związku z powyższym, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

           Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice

Część 3: ul. Drzymały 28 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 13;

W ramach postępowania wpłynęła 1 ważna oferta złożone przez :

Firma Ogólnobudowlana Ryszard Szyca, Rekowo 64D,77-131 Rekowo

Data wpłynięcia: 25.09.2020r.

           Cena oferty: 70178,56 PLN.

           Okres gwarancji: 60 m-cy

           Liczba pkt.:100

          Oferta  przekroczyła budżet Spółdzielni, na ten zakres postępowanie unieważniono.

Część 4: ul. Drzymały 10 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 14

W ramach postępowania wpłynęły 2 ważne oferty złożone przez :

           Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice
           Data wpłynięcia: 25.09.2020r.

           Cena oferty: 141492,05 PLN.

           Okres gwarancji: 60 m-cy

           Liczba pkt.: 78,80

          Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, ul.Zawadzińskiego 14,89-650 Gotelp

           Data wpłynięcia: 24.09.2020r.

           Cena oferty: 104002,27 PLN.

           Okres gwarancji: 60 m-cy

           Liczba pkt.:100

W związku z powyższym, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, ul.Zawadzińskiego 14,89-650 Gotelp

Część 5: ul. Drzymały 9 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 15

W ramach postępowania wpłynęły 2 ważne oferty złożone przez :

           Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice
           Data wpłynięcia: 25.09.2020r.

           Cena oferty: 97650,65 PLN.

           Okres gwarancji: 60 m-cy

           Liczba pkt.: 91,68

Firma Ogólnobudowlana Ryszard Szyca, Rekowo 64D,77-131 Rekowo

Data wpłynięcia: 25.09.2020r.

           Cena oferty: 87494,22 PLN.

           Okres gwarancji: 60 m-cy

           Liczba pkt.:100

           W związku z powyższym, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

           Firma Ogólnobudowlana Ryszard Szyca, Rekowo 64D,77-131 Rekowo

Część 6: ul. Drzymały 5 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 16

W ramach postępowania wpłynęły 2 ważne oferty złożone przez :

           Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice
           Data wpłynięcia: 25.09.2020r.

           Cena oferty: 43164,26 PLN.

           Okres gwarancji: 60 m-cy

           Liczba pkt.: 100

Firma Ogólnobudowlana Ryszard Szyca, Rekowo 64D,77-131 Rekowo

Data wpłynięcia: 25.09.2020r.

           Cena oferty: 52948,51 PLN.

           Okres gwarancji: 60 m-cy

           Liczba pkt.:85,21

W związku z powyższym, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice

Część 7: ul. Drzymały 3 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 17

W ramach postępowania wpłynęły 2 ważne oferty złożone przez :

           Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice
           Data wpłynięcia: 25.09.2020r.

           Cena oferty: 31642,13 PLN.

           Okres gwarancji: 60 m-cy

           Liczba pkt.: 100

Firma Ogólnobudowlana Ryszard Szyca, Rekowo 64D,77-131 Rekowo

Data wpłynięcia: 25.09.2020r.

           Cena oferty: 41051,23 PLN.

           Okres gwarancji: 60 m-cy

           Liczba pkt.:81,66

W związku z powyższym, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice

Część 8: ul. Drzymały 2 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 18;

W ramach postępowania wpłynęły 2 ważne oferty złożone przez :

           Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice
           Data wpłynięcia: 25.09.2020r.

           Cena oferty: 104914,76PLN.

           Okres gwarancji: 60 m-cy

           Liczba pkt.: 93,53

Firma Ogólnobudowlana Ryszard Szyca, Rekowo 64D,77-131 Rekowo

Data wpłynięcia: 25.09.2020r.

Cena oferty: 96425,63 PLN.

Okres gwarancji: 60 m-cy

Liczba pkt.:100

W związku z powyższym, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Firma Ogólnobudowlana Ryszard Szyca, Rekowo 64D,77-131 Rekowo

  1. Roboty glazurnicze:

Część 9: ul. Warszawska 29 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 5;

W ramach postępowania wpłynęła 1 ważna oferta złożone przez :

Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice
Data wpłynięcia: 25.09.2020r.
Cena oferty: 12634,57PLN.

W związku z powyższym, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice

Część 10: ul. Spółdzielcza 5 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 9

W ramach postępowania wpłynęła 1 ważna oferta złożone przez :

Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice
Data wpłynięcia: 25.09.2020r.
Cena oferty: 25269,00PLN.

W związku z powyższym, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice

Część 11: ul. Spółdzielcza 2 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 10

W ramach postępowania wpłynęła 1 ważna oferta złożone przez :

Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice
Data wpłynięcia: 25.09.2020r.
Cena oferty: 25269,00PLN.

W związku z powyższym, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice

Część 12: ul. Łanowa 11-13 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 11

W ramach postępowania wpłynęły 2 ważne oferty złożone przez :

Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice
Data wpłynięcia: 25.09.2020r.
Cena oferty: 20320,38PLN.

Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, ul.Zawadzińskiego 14,89-650 Gotelp

           Data wpłynięcia: 24.09.2020r.

           Cena oferty: 25000,40 PLN.

           Okres gwarancji: 60 m-cy

           Liczba pkt.:85,02

W związku z powyższym, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice

Część 13: ul. Drzymały 10 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 14

W ramach postępowania wpłynęły 2 ważne oferty złożone przez :

Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice
Data wpłynięcia: 25.09.2020r.
Cena oferty: 35935,35PLN.

Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, ul.Zawadzińskiego 14,89-650 Gotelp

           Data wpłynięcia: 24.09.2020r.

           Cena oferty: 37500,56 PLN.

           Okres gwarancji: 60 m-cy

           Liczba pkt.:86,66

W związku z powyższym, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice

Część 14: ul. Drzymały 9 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 15

W ramach postępowania wpłynęła 1 ważna oferta złożone przez :

Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice
Data wpłynięcia: 25.09.2020r.
Cena oferty: 20377,93PLN.

W związku z powyższym, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice

Część 15: ul. Drzymały 2 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 18

W ramach postępowania wpłynęła 1 ważna oferta złożone przez :

Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice
Data wpłynięcia: 25.09.2020r.
Cena oferty: 23665,95PLN.

W związku z powyższym, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice

Część 16: ul. Drzymały 1 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 19

W ramach postępowania wpłynęła 1 ważna oferta złożone przez :

Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice
Data wpłynięcia: 25.09.2020r.
Cena oferty: 51372,62PLN.

            Oferta  przekroczyła budżet Spółdzielni, na ten zakres postępowanie unieważniono.

 

Część 17: ul. Budowlanych 7 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 20

W ramach postępowania wpłynęła 1 ważna oferta złożone przez :

Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice
Data wpłynięcia: 25.09.2020r.
Cena oferty: 25269,00PLN.

            Oferta  przekroczyła budżet Spółdzielni, na ten zakres postępowanie unieważniono.

Część 18: ul. Budowlanych 6 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 21

W ramach postępowania wpłynęła 1 ważna oferta złożone przez :

Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice
Data wpłynięcia: 25.09.2020r.
Cena oferty: 25269,00PLN.

            Oferta  przekroczyła budżet Spółdzielni, na ten zakres postępowanie unieważniono.

Część 19: ul. Budowlanych 5 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 22

W ramach postępowania wpłynęła 1 ważna oferta złożone przez :

Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice
Data wpłynięcia: 25.09.2020r.
Cena oferty: 25269,00PLN.

            Oferta  przekroczyła budżet Spółdzielni, na ten zakres postępowanie unieważniono.

Część 20: ul. Budowlanych 3 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 23

W ramach postępowania wpłynęła 1 ważna oferta złożone przez :

Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice
Data wpłynięcia: 25.09.2020r.
Cena oferty: 37903,76PLN.

            Oferta  przekroczyła budżet Spółdzielni, na ten zakres postępowanie unieważniono.

Część 21: ul. Budowlanych 2 - w ramach zamierzeni a inwestycyjnego nr 24

W ramach postępowania wpłynęła 1 ważna oferta złożone przez :

Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice
Data wpłynięcia: 25.09.2020r.
Cena oferty: 50537,97PLN.

W związku z powyższym, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Cezar Sp.z o.o., ul.Subisława 23, 89-600 Chojnice

 

  1. Remonty dachów i jego elementów obejmuje następujące nieruchomości położone w Chojnicach pod następującym adresem:
  1. Część 22: ul. Drzymały 5 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 16

W ramach postępowania wpłynęła 1 ważna oferta złożone przez :

Firma Ogólnobudowlana Ryszard Szyca, Rekowo 64D,77-131 Rekowo

Data wpłynięcia: 25.09.2020r.

           Cena oferty: 96131,82 PLN.

           Okres gwarancji: 60 m-cy

           Liczba pkt.:100

           W związku z powyższym, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

           Firma Ogólnobudowlana Ryszard Szyca, Rekowo 64D,77-131 Rekowo

 

  1. Wykonanie zagospodarowania otoczenia budynków znajdujących się przy:
  1. Część 23: ul. Budowlanych 2, Budowlanych 3 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 23,24;

         W ramach postępowania wpłynęły 2 ważne oferty złożone przez :

          Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, ul.Zawadzińskiego 14,89-650 Gotelp

           Data wpłynięcia: 24.09.2020r.

           Cena oferty: 68003,38 PLN.

           Okres gwarancji: 60 m-cy

           Liczba pkt.:100

           Usługi Komunalno-Transportowe AMAR Mariusz Rudnik,ul Chojnicka 32B,Lichnowy,89-620 Chojnice

           Data wpłynięcia: 25.09.2020r.

           Cena oferty: 133455,00 PLN.

           Okres gwarancji: 60 m-cy

           Liczba pkt.:60,76

W związku z powyższym, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

          Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, ul.Zawadzińskiego 14,89-650 Gotelp

          4. Osuszenie, naprawa i wykonanie izolacji ścian fundamentowych metodą iniekcji w budynkach (3 części) przy:

           Część 24: ul. Warszawska 23- w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 6

           W ramach postępowania wpłynęła 1 ważna oferta złożone przez :

           Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, ul.Zawadzińskiego 14,89-650 Gotelp

           Data wpłynięcia: 24.09.2020r.

           Cena oferty: 56862,00 PLN.

           Okres gwarancji: 60 m-cy

Liczba pkt.:100

W związku z powyższym, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

          Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, ul.Zawadzińskiego 14,89-650 Gotelp

          Część 25: ul. Warszawska 21- w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 7

           W ramach postępowania wpłynęła 1 ważna oferta złożone przez :

           Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, ul.Zawadzińskiego 14,89-650 Gotelp

           Data wpłynięcia: 24.09.2020r.

           Cena oferty: 48114,00 PLN.

           Okres gwarancji: 60 m-cy

           Liczba pkt.:100

W związku z powyższym, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

          Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, ul.Zawadzińskiego 14,89-650 Gotelp

          Część 26: ul. Warszawska 19- w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 8

             W ramach postępowania wpłynęła 1 ważna oferta złożone przez :

           Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, ul.Zawadzińskiego 14,89-650 Gotelp

           Data wpłynięcia: 24.09.2020r.

           Cena oferty: 87480 PLN.

           Okres gwarancji: 60 m-cy

           Liczba pkt.:100

W związku z powyższym, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

          Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, ul.Zawadzińskiego 14,89-650 Gotelp