Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Lokale mieszkalne
powrót

Zapytanie ofertowe nr 2/2020

Zapytanie ofertowe nr 2/2020 na

Renowacja i remont elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych pozostających w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach wraz z zagospodarowaniem otoczenia tych budynków w ramach projektu pn.”Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”:

Przedmiotem niniejszego zamówienia, które jest podzielone na 26 części jest wykonanie remontu klatek schodowych, osuszenie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych metodą iniekcji, remont dachu oraz wykonanie zagospodarowania otoczenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych pozostających w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach.

1. Wykonanie remontu klatek schodowych (8 części) obejmuje następujące nieruchomości położone w Chojnicach pod następującymi adresami:

 1. Roboty tynkarsko –malarskie, elektryczne:

Część 1: ul. Łanowa 11-13 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 11;

Część 2: ul. Łanowa 3-5 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 12;

Część 3: ul. Drzymały 28 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 13;

Część 4: ul. Drzymały 10 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 14;

Część 5: ul. Drzymały 9 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 15;

Część 6: ul. Drzymały 5 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 16;

Część 7: ul. Drzymały 3 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 17;

Część 8: ul. Drzymały 2 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 18;

 1. Roboty glazurnicze:

Część 9: ul. Warszawska 29 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 5;

Część 10: ul. Spółdzielcza 5 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 9;

Część 11: ul. Spółdzielcza 2 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 10;

Część 12: ul. Łanowa 11-13 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 11;

Część 13: ul. Drzymały 10 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 14;

Część 14: ul. Drzymały 9 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 15;

Część 15: ul. Drzymały 2 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 18;

Część 16: ul. Drzymały 1 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 19;

Część 17: ul. Budowlanych 7 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 20;

Część 18: ul. Budowlanych 6 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 21;

Część 19: ul. Budowlanych 5 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 22;

Część 20: ul. Budowlanych 3 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 23;

Część 21: ul. Budowlanych 2 - w ramach zamierzeni a inwestycyjnego nr 24;

 1. Remonty dachów i jego elementów obejmuje następujące nieruchomości położone w Chojnicach pod następującym adresem:
 1. Część 22: ul. Drzymały 5 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 16

 

 1. Wykonanie zagospodarowania otoczenia budynków znajdujących się przy:
 1. Część 23: ul. Budowlanych 2, Budowlanych 3 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 23,24;

 

 1. Osuszenie, naprawa i wykonanie izolacji ścian fundamentowych metodą iniekcji w budynkach (3 części) przy:
  1. Część 24: ul. Warszawska 23- w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 6
  2. Część 25: ul. Warszawska 21- w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 7
  3. Część 26: ul. Warszawska 19- w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 8

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony na stronie :

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl, nr ogłoszenia: 1258007

Oferty należy składać w formie papierowej do dnia 28.08.2020 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach przy ul. Młodzieżowej 35.

Pliki do pobrania:
 ogłoszenie
 Pytania i odpowiedzi z 18.08.2020
 Pytania i odpowiedzi z 20.08.2020
 lokalizacja ogrodzenia placu zabaw w części 23
 wzór malej architektury dla części 23
 wzór ogrodzenia placu zabaw