Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Lokale mieszkalne
powrót

Zapytanie ofertowe nr 1/2020

        

 
   

       

 
   

Zapytanie ofertowe nr 1/2020 na

 

Renowacja i remont elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych pozostających w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach wraz z zagospodarowaniem otoczenia tych budynków w ramach projektu pn.”Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”:

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia, które jest podzielone na 40 części jest wykonanie remontu klatek schodowych, osuszenie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych metodą iniekcji, remont dachu oraz wykonanie zagospodarowania otoczenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych pozostających w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach.
 


1. Wykonanie remontu klatek schodowych (20 części) obejmuje następujące nieruchomości położone w Chojnicach pod następującymi adresami:

 1. Roboty tynkarsko –malarskie, elektryczne:

Część 1: ul. Warszawska 29 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 5;

Część 2: ul. Warszawska 23 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 6;

Część 3: ul. Warszawska 21 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 7;

Część 4: ul. Warszawska 19 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 8;

Część 5: ul. Spółdzielcza 5 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 9;

Część 6: ul. Spółdzielcza 2 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 10;

Część 7: ul. Łanowa 11-13 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 11;

Część 8: ul. Łanowa 3-5 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 12;

Część 9: ul. Drzymały 28 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 13;

Część 10: ul. Drzymały 10 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 14;

Część 11: ul. Drzymały 9 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 15;

Część 12: ul. Drzymały 5 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 16;

Część 13: ul. Drzymały 3 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 17;

Część 14: ul. Drzymały 2 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 18;

Część 15: ul. Drzymały 1 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 19;

Część 16: ul. Budowlanych 7 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 20;

Część 17: ul. Budowlanych 6 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 21;

Część 18: ul. Budowlanych 5 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 22;

Część 19: ul. Budowlanych 3 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 23;

Część 20: ul. Budowlanych 2 - w ramach zamierzeni a inwestycyjnego nr 24;

 1. Roboty glazurnicze:

Część 21: ul. Warszawska 29 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 5;

Część 22: ul. Spółdzielcza 5 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 9;

Część 23: ul. Spółdzielcza 2 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 10;

Część 24: ul. Łanowa 11-13 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 11;

Część 25: ul. Drzymały 10 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 14;

Część 26: ul. Drzymały 9 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 15;

Część 27: ul. Drzymały 2 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 18;

Część 28: ul. Drzymały 1 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 19;

Część 29: ul. Budowlanych 7 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 20;

Część 30: ul. Budowlanych 6 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 21;

Część 31: ul. Budowlanych 5 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 22;

Część 32: ul. Budowlanych 3 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 23;

Część 33: ul. Budowlanych 2 - w ramach zamierzeni a inwestycyjnego nr 24;

 

 1. Remonty dachów i jego elementów obejmuje następujące nieruchomości położone w Chojnicach pod następującym adresem:
 1. Część 34: ul. Drzymały 5 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 16

 

 1. Wykonanie zagospodarowania otoczenia budynków (3 części) znajdujących się przy:
 1. Część 35: ul. Warszawska 29, Warszawska 23, Warszawska 21, Warszawska 19, Łanowa 11-13, Łanowa 3-5, Drzymały 10, Drzymały 2 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18;
 2. Część 36: ul. Spółdzielcza 5, Spółdzielcza 2, Drzymały 9, Drzymały 5, Drzymały 3, Drzymały 1 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego  nr 9, 10, 15, 16, 17, 19;
 3. Część 37: ul. Budowlanych 7, Budowlanych 6, Budowlanych 5 - w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 20, 21, 22;

 

 1. Osuszenie, naprawa i wykonanie izolacji ścian fundamentowych metodą iniekcji w budynkach (3 części) przy:
  1. Część 38: ul. Warszawska 23- w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 6
  2. Część 39: ul. Warszawska 21- w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 7
  3. Część 40: ul. Warszawska 19- w ramach zamierzenia inwestycyjnego nr 8

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony na stronie :

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl , nr ogłoszenia: 1244656

Oferty należy składać w formie papierowej do dnia 17.07. 2020 roku do godziny 10.00  w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach przy ul. Młodzieżowej 35.

Pliki do pobrania:
 Pytania i odpowiedzi z 01.07.2020
 Pytania i odpowiedzi z 13.07.2020r.
 wzór małej architektury
 Poprawiony przedmiar na zadanie nr 37-zagospodarowanie otoczenia budynków budowlanych 5,6,7