Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Przetargi
powrót

Przetarg na roboty budowlane

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W CHOJNICACH

                                                          ul. Młodzieżowa 35 89-600 Chojnice

 

 

zaprasza do składania ofert przetargowych na :

  1. Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach budynków wielorodzinnych

- 29 klatek

  1. Układanie nawierzchni z kostki polbrukowej

b.1 Jana Pawła II 20

b.2 Jana Pawła II 18

b.3 Jana Pawła II 16

b.4 Lichnowska 17-21

b.5 Przemysłowa 1a

b.6 Żwirki i Wigury 18

b.7 Młodzieżowa 9

 

Specyfikacje do pobrania w sekretariacie SM Chojnice lub ze strony : www.sm-chojnice.pl

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości:

A: 10 000zł B: na każde zadanie 5 000 zł

na konto Spółdzielni nr 76 1020 1491 0000 4802 0004 7829 do dnia 21.06.2021 roku .

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach w terminie do dnia 22.06.2021 roku do godziny 1200 . O rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub anulowania przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
 dokumentacja techniczna cz.A.zip
 dokumentacja techniczna cz.B.zip
 Informacje ogólne
 Zalacznik nr 1 oświadczenie oferenta
 Załącznik nr 2 wzór umowy
 Załącznik nr 3 doświadczenie zawodowe
 Załącznik nr 4 formularz oferty