Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Przetargi
powrót

Zapytanie ofertowe nr 1/2020-wyniki

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje o wynikach postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 1/2020

Zadania rozstrzygnięte:

Data wpłynięcia wszystkich ofert :17.07.2020r.
Część nr 1
W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta złożona przez :
Firma Remontowo-Budowlana „Mar-Vinci” Mikołaj Markowski
Chojniczki ul.Spokojna 7;89-606Charzykowy
Cena oferty: 38931,16 PLN, zaoferowany okres gwarancji: 60 miesięcy.
Liczba pkt: 100
Część nr 2
W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta złożona przez :
Firma Remontowo-Budowlana „Mar-Vinci” Mikołaj Markowski
Chojniczki ul.Spokojna 7;89-606Charzykowy
Cena oferty: 39995,20 PLN, zaoferowany okres gwarancji: 60 m-cy.
Liczba pkt: 100
Część nr 3
W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta złożona przez :
Firma Remontowo-Budowlana „Mar-Vinci” Mikołaj Markowski
Chojniczki ul.Spokojna 7;89-606Charzykowy
Cena oferty: 42788,74 PLN, zaoferowany okres gwarancji: 60 m-cy.
Liczba pkt: 100
Część nr 4
W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta złożona przez :
Firma Remontowo-Budowlana „Mar-Vinci” Mikołaj Markowski
Chojniczki ul.Spokojna 7;89-606Charzykowy
Cena oferty: 38442,28 PLN, zaoferowany okres gwarancji: 60 m-cy.
Liczba pkt: 100
Część nr 5
W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta złożona przez :
Firma Remontowo-Budowlana „Mar-Vinci” Mikołaj Markowski
Chojniczki ul.Spokojna 7;89-606Charzykowy
Cena oferty: 75316,38 PLN, zaoferowany okres gwarancji: 60 m-cy.
Liczba pkt: 100
Część nr 6
W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta złożona przez :
Firma Remontowo-Budowlana „Mar-Vinci” Mikołaj Markowski
Chojniczki ul.Spokojna 7;89-606Charzykowy
Cena oferty: 74498,25 PLN, zaoferowany okres gwarancji: 60 m-cy.
Liczba pkt: 100
Część nr 15
W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta złożona przez :
Firma Remontowo-Budowlana „Mar-Vinci” Mikołaj Markowski
Chojniczki ul.Spokojna 7;89-606Charzykowy
Cena oferty: 120534,97 PLN, zaoferowany okres gwarancji: 60 m-cy.
Liczba pkt: 100
Część nr 16
W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta złożona przez :
Firma Remontowo-Budowlana „Mar-Vinci” Mikołaj Markowski
Chojniczki ul.Spokojna 7;89-606Charzykowy
Cena oferty: 75083,52 PLN, zaoferowany okres gwarancji: 60 m-cy.
Liczba pkt: 100
Część nr 17
W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta złożona przez :
Firma Remontowo-Budowlana „Mar-Vinci” Mikołaj Markowski
Chojniczki ul.Spokojna 7;89-606Charzykowy
Cena oferty: 76447,83 PLN, zaoferowany okres gwarancji: 60 m-cy.
Liczba pkt: 100
Część nr 18
W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta złożona przez :
Firma Remontowo-Budowlana „Mar-Vinci” Mikołaj Markowski
Chojniczki ul.Spokojna 7;89-606Charzykowy
Cena oferty: 63754,77 PLN, zaoferowany okres gwarancji: 60 m-cy.
Liczba pkt: 100
Część nr 19
W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta złożona przez :
Firma Remontowo-Budowlana „Mar-Vinci” Mikołaj Markowski
Chojniczki ul.Spokojna 7;89-606Charzykowy
Cena oferty: 106274,87 PLN, zaoferowany okres gwarancji: 60 m-cy.
Liczba pkt: 100
Część nr 20
W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta złożona przez :
Firma Remontowo-Budowlana „Mar-Vinci” Mikołaj Markowski
Chojniczki ul.Spokojna 7;89-606Charzykowy
Cena oferty: 137340,58 PLN, zaoferowany okres gwarancji: 60 m-cy.
Liczba pkt: 100
Część nr 35
W ramach postępowania wpłynęło 6 ofert, od następujących Wykonawców:
1.MB Budownictwo Drogowe Piotr Paszko
Chojniczki ul.Wiejska 3
89-606 Charzykowy
Cena oferty: 394941,78 PLN, zaoferowany okres gwarancji: 60 m-cy.
Łączna liczba pkt: 100
2. Kret-BRUK Kacper Kręczkowski
ul.Przytorowa 17
89-620 Chojnice
Cena oferty: 409570,65 PLN, zaoferowany okres gwarancji: 60 m-cy.
Liczba pkt: 96,79
3.Usługi Ogólnobudowlane „Marbruk” mgr Marcin Kwiatkowski
ul.Długa , 89-606 Charzykowy
Cena oferty: 436605,70 PLN, zaoferowany okres gwarancji: 60 m-cy.
Liczba pkt: 91,41
4.AMAR Mariusz Rudnik
Lichnowy ul.Chojnicka 32B
89-620 Chojnice
Cena oferty: 441844,54 PLN, zaoferowany okres gwarancji: 60 m-cy.
Liczba pkt: 90,45
5.AD-BET Adrian Paszko
Chojniczki ul.Widokowa 21
89-606 Charzykowy
Cena oferty: 436605,70 PLN, zaoferowany okres gwarancji: 60 m-cy.
Liczba pkt: 88,60
6.Firma Handlowo-Usługowa BOBBUD Grzegorz Rymon Lipiński
ul. Sukienników 11
89-600 Chojnice
Cena oferty: 518794,64 PLN, zaoferowany okres gwarancji: 60 m-cy.
Liczba pkt: 78,51
W związku z powyższym, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Firmę MB Budownictwo Drogowe Piotr Paszko z siedzibą w Chojniczkach przy ul.Wiejskiej 3, 89-606 Charzykowy
Część nr36
W ramach postępowania wpłynęło 6 ofert, od następujących Wykonawców:
1.AD-BET Adrian Paszko
Chojniczki ul.Widokowa 21
89-606 Charzykowy
Cena oferty: 258040,35 PLN, zaoferowany okres gwarancji: 60 m-cy.
Liczba pkt: 100
2. Kret-BRUK Kacper Kręczkowski
ul.Przytorowa 17
89-620 Chojnice
Cena oferty: 281661,70 PLN, zaoferowany okres gwarancji: 60 m-cy.
Liczba pkt:92,45
3.Firma Handlowo-Usługowa BOBBUD Grzegorz Rymon Lipiński
ul. Sukienników 11
89-600 Chojnice
Cena oferty: 285647,93 PLN, zaoferowany okres gwarancji: 60 m-cy.
Liczba pkt: 91,30
4.MB Budownictwo Drogowe Piotr Paszko
Chojniczki ul.Wiejska 3
89-606 Charzykowy
Cena oferty: 298885,08 PLN, zaoferowany okres gwarancji: 60 m-cy.
Liczba pkt: 100
5.Usługi Ogólnobudowlane „Marbruk” mgr Marcin Kwiatkowski
ul.Długa 1
89-606 Charzykowy
Cena oferty: 333451,67 PLN, zaoferowany okres gwarancji: 60 m-cy.
Liczba pkt: 79,65
6.AMAR Mariusz Rudnik, Lichnowy ul.Chojnicka 32B, 89-620 Chojnice
Cena oferty: 334186,57 PLN, zaoferowany okres gwarancji: 60 m-cy.
Liczba pkt: 79,49
W związku z powyższym, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez AD-BET Adrian Paszko, Chojniczki ul.Widokowa 21, 89-606 Charzykowy.
Część nr37
W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta złożona przez :
AMAR Mariusz Rudnik,Lichnowy ul.Chojnicka 32B,89-620 Chojnice
Cena oferty: 98355,72 PLN, zaoferowany okres gwarancji: 60 m-cy.
Liczba pkt: 100

Zadania nierozstrzygnięte:

Dotyczy części nr 10
W ramach postępowania wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez :
Biuro Obsługi Inwestycji GZYB Bartosz Lemańczyk, ul.Kanarkowa 8, 11-041 Olsztyn
Data wpłynięcia: 17.07.2020r.
Cena oferty: 237433,30 PLN.Oferta znacząco przekroczyła budżet Spółdzielni, na ten zakres postępowanie unieważniono.
Dotyczy części nr 21,22,28,29,30,31,32
W ramach postępowania wpłynęło po 1 ofercie złożonej przez :
Firma Remontowo-Budowlana „Mar-Vinci” Mikołaj Markowski, Chojniczki ul.Spokojna 7; 89-606Charzykowy
Data wpłynięcia: 17.07.2020r.
Cena oferty części 21: 11952,93 PLN.
Cena oferty części 22: 25469,47 PLN.
Cena oferty części 23: 25469,47 PLN.
Cena oferty części 28: 49402,87 PLN.
Cena oferty części 29: 23905,71 PLN.
Cena oferty części 30: 23905,71 PLN.
Cena oferty części 31: 23905,71 PLN.
Cena oferty części 32:35858,65 PLN.
Oferty znacząco przekroczyły budżet Spółdzielni, na ten zakres postępowanie unieważniono.
Dotyczy części nr 34
W ramach postępowania wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez :
"EK-BUD" Jan Rostankowski, ul. Bytowska 21, 89-600 Chojnice
Data wpłynięcia: 17.07.2020r.
Cena oferty: 118420,95 PLN.Oferta znacząco przekroczyła budżet Spółdzielni, na ten zakres postępowanie unieważniono.
Na pozostałe części nie złożono ofert - pozostają nierozstrzygnięte