Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Organy Spółdzielni

Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2011, 2012, 2013, 2014,2015,2016,2017,2018,2019  (...)

P R E Z E S Jakub Chmurzyński C Z Ł O N E K Z A R Z Ą D U D/S. FINANSOWYCH Agnieszka Pankau C Z Ł O N E K Z A R Z Ą D U D/S. Technicznych Mariusz Synoradzki  (...)

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w CHOJNICACH (2018 R.) Prezydium Przewodniczący Marek Bona Z-ca przewodniczącego: Ryszard Gliszczyński  (...)