Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Spółdzialnia Mieszkaniowa w Chojnicach
Organy Spółdzielni
powrót

Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w CHOJNICACH (2018 R.)
 
Prezydium
 
Przewodniczący Marek Bona
Z-ca przewodniczącego:
Ryszard Gliszczyński
Sekretarz: Bernadeta Duraj
Członkowie
Sebastian Matthes
Ryszard Gliszczyński
 

 

Komisja Rewizyjna

 

 
Przewodniczący:
 
Jakub Wawrzyniak
Członkowie:
Eugenia Szark
Krystyna Wielewicka
 
Komisja G.Z.M.
 
Przewodniczący: Ryszard Gliszczyński
Członkowie:
Janusz Poniecki
Teresa Bielawa
Gabriela Fandrejewska
Komisja Społ.Samorz.
 
Przewodniczący: Sebastian Matthes
Członkowie
Antonina Jakubowska
Bernadeta Duraj